Szkolenia w formule zamkniętej

To szkolenie dedykowane pracownikom firm, stworzone w odpowiedzi na ich konkretne potrzeby oraz na potrzeby przedsiębiorstwa.

Wybierz szkolenie z listy i napisz do nas. Dopasujemy je do Twoich potrzeb.

LUB

Opisz nam wyzwanie przed jakim stajesz, jakie są potrzeby Twoich pracowników, a my pomożemy dopasować idealne rozwiazanie lub stworzymy dla Ciebie nowy warsztat.

Insights Discovery – efektywność zespołowa

Więcej:

Warsztat jednodniowy.

Tutaj zespół jest zbiorem jednostek, składających się na całość – i to właśnie jednostki stanowią klucz do zrozumienia stylu funkcjonowania całej grupy, jej mocnych i słabszych stron, a także opracowania wskazówek dla poprawy funkcjonowania. Program obejmuje także wprowadzenie modelu Efektywności Zespołu na poziomie 4 filarów odnoszących się do 4 energii kolorystycznych oraz analizę zespołu w kontekście każdego z nich.

Są to:

 • koncentracja energii
 • synchronizacja energii
 • klimat
 • proces

W efekcie możesz rozpocząć diagnozowanie swojego zespołu, zobaczyć potencjalne kierunki rozwoju oraz określić i rozpocząć rozwiązywanie ewentualnych problemów istniejących w zespole.

Zarządzanie przez cele, delegowanie i egzekwowanie zadań

Dzięki temu warsztatowi:

przezwyciężysz:

 • niedociągnięcia w realizacji celów twojego zespołu
 • brak zaangażowania u twoich ludzi
 • pracę w po godzinach
 • obawę przed nowymi wyzwaniami i permanentną zmianą
 • brak odpowiedzialności w zespole za powierzone zadania
 • szeroko pojętą „spychologię”

osiągniesz:

 • równomierny podział obowiązków i zadań w zespole, zgodny z kompetencjami jego członków
 • skuteczną realizację większych celów
 • wzrost zaangażowania członków zespołu
 • dobrą atmosferę w zespole
 • czas na realizację swoich pasji i zainteresowań
 • właściwy podział zadań dopasowany do kompetencji członków zespołu
 • uporządkowany system podziału zadań i kompetencji

Motywowanie pracowników i budowanie zaangażowania

Dzięki temu warsztatowi:

przezwyciężysz:

 • marnowanie naturalnego zaangażowania pracownika
 • brak staranności i wydajności u pracowników
 • marnowanie potencjału twojego zespołu
 • brak chęci do samorozwoju wśród pracowników

osiągniesz:

 • zaangażowanie do realizacji zadań
 • staranność przy wykonywaniu zadań
 • chęć do samodoskonalenia się członków zespołu
 • zaufanie pracowników
 • pewność członków zespołu co do swoich umiejętności, kompetencji i odpowiedzialności

Komunikacja w zespole

Dzięki temu warsztatowi:

przezwyciężysz:

 • nieporozumienia w zespole
 • frustrację członków zespołu
 • poświęcanie czasu na nieproduktywne działania
 • brak dobrych relacji pomiędzy członkami zespołuobawę przed udzielaniem informacji zwrotnejpodział zespołu na rywalizujące ze sobą grupy

osiągniesz:

 

 • efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy
 • wzrost zaangażowania członków zespołu
 • dobrą atmosferę w zespole
 • narzędzia do udzielania właściwej informacji zwrotnej
 • spójność zespołu
 • poczucie bezpieczeństwa członków zespołu

Prowadzenie spotkań

Dzięki temu warsztatowi:

przezwyciężysz:

 • lęk przed wystąpieniami publicznymi
 • brak uporządkowania merytorycznego spotkania
 • tracenie czasu na bardzo długich spotkaniach
 • brak konkretnych rezultatów spotkań
 • obawy przed rozwiązywaniem konfliktów w zespole
 • niechęć pracowników do aktywnego uczestniczenia w zebraniach

osiągniesz:

 

 • pewność siebie podczas prowadzenia spotkań
 • narzędzia do prowadzenia efektywnych spotkań
 • zaangażowanie członków zespołu podczas spotkań
 • umiejętność prowadzenia twórczej dyskusji
 • skrócenie czasu trwania spotkań

Zarządzanie zespołem rozproszonym

Dzięki temu warsztatowi:

przezwyciężysz:

 • podziały w zespole
 • rozproszenie kompetencji
 • nieterminowe realizowanie zadań
 • niewykorzystywanie potencjału zespołu

osiągniesz:

 • spójność i poczucie jedności w zespole
 • określisz mocne strony zespołu
 • nauczysz się wykorzystywać mocne strony zespołu
 • autorytet wynikający z wiedzy i doświadczenia
 • zwiększenie efektywności zespołu
 • zwiększenie zaangażowania poszczególnych członków

Rozmowa oceniająca z pracownikiem

Dzięki temu warsztatowi:

przezwyciężysz:

 • obawy przed dokonywaniem oceny
 • obawy pracowników przed oceną
 • godzenie się na tzw. „byle jakość”

osiągniesz:

 

 • spójność w ocenie każdego członka zespołu na tle całego zespołu i jego indywidualnych predyspozycji
 • przejrzystość dokonywanych ocen
 • pewność siebie w dokonywaniu oceny
 • zaangażowanie członków zespołu w realizację powierzonych zadań i celów
 • poprawę jakości pracy pracownika
 • zmniejszenie rotacji pracowników

Rozmowa rozwojowa z pracownikiem

Dzięki temu warsztatowi:

przezwyciężysz:

 • obawę przed podejmowaniem wyzwań wśród pracowników
 • marazm i zastój kompetencyjny w zespole
 • ograniczanie się członków zespołu do posiadanych kompetencji
 • brak kreatywności i poszukiwania nowych rozwiązań
 • rotację pracowników

osiągniesz:

 

 • rozwój nowych kompetencji wśród członków zespołu
 • stabilizację w zespole
 • zadowolenie pracowników
 • zmotywowany i zaangażowany zespół
 • nowe, kreatywne rozwiązania i pomysły

Rozmowa zwalniająca z pracownikiem

Dzięki temu warsztatowi:

przezwyciężysz:

 • obawę przed podjęciem decyzji o zwolnieniu
 • dyskomfort związany ze zwolnieniem pracownika
 • niechęć do nieuniknionej w tej sytuacji zmiany
 • złą energię wynikającą z potrzeby zwolnienia
 • negatywny obraz Ciebie jako pracodawcy

osiągniesz:

 

 • pewność siebie w tej trudnej sytuacji
 • argumentację do podjęcia tej decyzji
 • stabilny zespół
 • dobrą markę jako pracodawca

Rozmowa rekrutacyjna

Dzięki temu warsztatowi:

przezwyciężysz:

 • obawy przed dokonywaniem oceny
 • obawy pracowników przed oceną
 • godzenie się na tzw. „byle jakość”

osiągniesz:

 

 • spójność w ocenie każdego członka zespołu na tle całego zespołu i jego indywidualnych predyspozycji
 • przejrzystość dokonywanych ocen
 • pewność siebie w dokonywaniu oceny
 • zaangażowanie członków zespołu w realizację powierzonych zadań i celów
 • poprawę jakości pracy pracownika
 • zmniejszenie rotacji pracowników

Zarządzaie czasem

Dzięki temu warsztatowi:

przezwyciężysz:

 • pracę w nadgodzinach
 • zawalanie ważnych zadań
 • stres wynikający z nieustannego bycia „w niedoczasie”

osiągniesz:

 

 • spokój wewnętrzny
 • realizowanie najważniejszych zadań
 • umiejętność delegowania
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność szybkiej zmiany priorytetów
 • czas spędzany z rodziną i/lub swoim hobby

Radzenie sobie ze stresem

Dzięki temu warsztatowi:

przezwyciężysz:

 • choroby powodowane przez stres
 • uczucie nieustannego niepokoju
 • stany kiedy czujesz się sparaliżowany i niezdolny do działania
 • brak pewności siebie

osiągniesz:

 

 • lepsze samopoczucie
 • lepszy stan zdrowia
 • realizację najważniejszych celów życiowych
 • spokojny sen

Proces grupowy w zarządzaniu zespołem

Więcej:

to trzydniowe warsztaty skierowane dla osób, które pracują z grupami (menedżerów, trenerów, nauczycieli, edukatorów).

Na warsztatach dowiesz się jak przebiega proces grupowy, nauczysz się go dostrzegać, rozumieć i wykorzystywać w pracy z grupą/zespołem.

Nauczysz się konstruktywnie rozwiązywać kryzysy ujawniające się w trakcie procesu grupowego.

Insights Discovery

Więcej:

jednodniowy warsztat oparty na prostym modelu:

1. poznaj siebie.

2. poznaj innych.

3. naucz się jak adaptować swoje zachowanie i postawę, aby zwiększyć efektywność relacji interpersonalnych.

Dzięki wykorzystaniu Profili Indywidualnych Insights Discovery™, program pozwala uczestnikom lepiej zrozumieć siebie, poznać preferencje innych ludzi oraz aktywnie adaptować swój styl komunikacyjny. Język czterech energii kolorystycznych ułatwia zapamiętanie treści programu oraz pomaga szybko wykorzystać zdobytą wiedzę w budowaniu relacji. Program Insights Discovery Efektywność Indywidualna™ za każdym razem jest dostosowywany do wymagań oraz potrzeb Klienta, ćwiczenia są modyfikowane w zależności od celów, jakie mają być zrealizowane.

Warsztat może być poszerzony o sesje odpowiadające na potrzeby zespołu i dotyczyć takich zagadnień jak wywieranie wpływu, zarządzanie i motywowanie czy zarządzanie stresem.

Efektywność Indywidualna™ to zawsze wstęp do dalszych działań, jakie mogą być podjęte wobec zespołu.

Napisz do nas.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

8 + 2 =

Napisz do nas.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

 

info@youroundtraining.pl

Klikając "Prześlij" wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, podanych w powyższym formularzu wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną wiadomość. Przesłane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez administratora zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Administrator umożliwia wgląd do własnych danych osobowych i zapewnia prawo ich poprawiania, jak i usunięcia.